ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

La participació ha estat del 5,7%. Amb aquests resultats han estat proclamats com a Representants del Sector de Pares al Consell Escolar:

Eduardo Daza Sastre
i
Beatrice d'Angelo.