Concurs literari

 Termini de presentació de treballs: 15 d'abril
Com l'any passat, aquest 2013 hem preparat el Concurs Literari de Sant Jordi. Aquí hi trobareu  tota la informació del concurs.

2n. CONCURS LITERARI


Modalitats:
DIBUIX, CAL·LIGRAMA, POESIA, CÒMIC I CONTE (NARRATIVA), ASSAIG.
Temàtica:
Lliure

Convoca:
Comissió de Festes i de biblioteca de l’Escola Sant Jordi de Maçanet de la Selva.
Lliurament dels treballs:
Al representant de cada cicle de la Comissió de Festes abans del 30/03/2013.
Els tutors/es de cada grup han de fer una selecció prèvia dels treballs.
Bases de la convocatòria:
En aquest premi poden optar-hi obres inèdites dels nens i nenes de tota l’escola. S'estableixen les categories següents:
  • Infantil: dibuix o cal·ligrama
  • Inicial: cal·ligrama o poesia
  • Mitjà: poesia o còmic
  • Superior: conte o narració
  • Mestres: conte, narració o assaig
  • Pares i mares: conte, narració o assaig

Cada concursant podrà presentar una obra original. No s'hi podran presentar obres que ja hagin estat premiades o seleccionades en altres concursos i/o en vies de publicació.
Extensió màxima dels còmics, contes i narracions: 4 fulls DIN A4.
Els treballs s'han de presentar impresos per una sola cara, en lletra tipus Arial de mida 12, amb un títol i signats amb pseudònim, dins un sobre.

A l'exterior del sobre s'escriurà el títol de treball, el pseudònim i la categoria a què es presenten. Juntament amb els contes, en un sobre tancat, hi constaran les dades següents: pseudònim, nom i 2 cognoms, categoria o curs.

Jurat:
Ernest Redó (mestre i escriptor), Francesc Luque (Cap d’Estudis), Anna Soler (mestra de Llengües Estrangeres), Sònia Reig(mestra ed. Infantil) i Sílvia Solà, en representació de l'AMPA.
Actuarà com a secretària Carme Peruga (mestra de Llengua Catalana).

Termini de presentació de treballs: 15 d'abril de 2013

Veredicte:
Es donaran a conèixer els guanyadors el 22 d'abril de 2013 a la web de l’escola. L’entrega de premis es farà dins dels actes previstos per la diada de Sant Jordi, el 23 d’Abril de 2013 a la tarda.

Dotació:
S'estableixen premis per a cadascuna de les categories següents:
Infantil: premi A(P3), premi B (P4), premi C(P5)
Inicial: premi A(1r), premi B (2n)
Mitjà: premi A (3r), premi B (4t)
Superior: premi A(5è), premi B (6è)
Mestres: premi A
Pares i mares: premi B