Gestora de la Comunitat d'Aprenentatge

Què és una Comunitat d’Aprenentatge? 
Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de participació a l’escola de voluntariat (pares, mares, avis, àvies, exalumnes,...) en determinades activitats de caire formatiu tant per nens/es com per adults/es. Cliqueu aquí si voleu oferir-vos per ser voluntaris o voluntàries!


Qui en forma part de la comissió gestora? 

Per part de les famílies: Natàlia Estévez, Sílvia Solà, Laura Tomàs, Beatrice d’Angelo i Eva Pradas. Aquest grup de mares vetllen pels interessos dels/les nens/es, de les famílies i dels agents socials que formen part de la nostra escola. No són els/les pares/mares de l’AMPA ja que aquestes persones ja tenen altres funcions a l’escola. 

Per part dels/les mestres: Xavier Gener i Anna Soler. 

Equip directiu: Anna Camps, Francesc Luque i Gemma Borrell. 

Temes tractats en aquesta primera sessió
 - Es fa una valoració del voluntariat. 
- Treball fet el curs passat. 
- Propostes per aquest curs. 
- Gestió de les diferents comissions.
- Actualització i utilització de la pàgina web. 
- Propera convocatòria plenari. 

Propostes per al curs 13-14
- Suport a la lectura a P5 i primer.
- Participació a festes i ambientació escola.
- Bibliopati.
- Possible formació adults.
- Grups interactius (participació de voluntariat dins horari lectiu en propostes de matemàtiques o llengua).
- Tertúlies pedagògiques.