GRUPS INTERACTIUS

Comencen les trobades per a preparar els grups interactius als diversos cicles. A la foto veiem una reunió del grup de voluntàries de cicle inicial per posar-se d'acord en els activitats que es portaran a terme a les classes de segon. Els grups interactius són grups de pocs nens i nenes que treballen a cada grupet amb un adult voluntari a la classe i que fan una activitat diferent.

"En aquest moments de crisis i retallades, dins les aules es troba el millor recurs per millorar els aprenentatges: el mateix alumnat. Els grups interactius s’organitzen entre iguals, són heterogenis i estan dinamitzats per una persona adulta que voluntàriament i sense cap requisit de titulació acadèmica el que fa es promoure la col·laboració i ajuda entre els nois i noies que, de forma solidària, tiren endavant les tasques d’aprenentatge. No només s’aprèn, també se senten més acollits i això els ajuda a desenvolupar emocions i sentiments". FAPAC.