NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Us fem públic el document aprovat per aquest curs  i que conté la normativa de funcionament.